Bestuurlijke werking

Het kompas voor de bestuurlijke werking wordt gevormd door de missie, de waarden en de ambities van IN-Z als sociale onderneming. Het behoort tot de opdracht van onze bestuurders om bij te dragen aan de realisatie daarvan.

IN-Z positioneert zich als autonome sociale onderneming. De raad van bestuur behaalt haar slagkracht uit een bundeling van de kennis, ervaring en netwerkbetrokkenheid van haar bestuurders. Dit resulteert in een samenstelling die expertise inbrengt vanuit sociaal ondernemerschap, hoger onderwijs, middenveld en sociale beleidsvoering.

Maatschappelijke betrokkenheid, aansluiting bij lokaal beleid en middenveld zitten daarmee verweven in het DNA van de bestuurlijke werking, maar vanuit het werkingsprincipe dat bestuurders worden betrokken vanuit hun individueel engagement, te onderscheiden van een vertegenwoordigingsprincipe. In de schoot van de raad van bestuur geldt een gedragscode waar bestuurders zich onthouden op elk domein waar belangenvermenging aan de orde kan zijn.

Daarmee ondersteunen zij te allen tijde de positie die IN-Z inneemt ten aanzien van sociale tewerkstelling, de keuze van IN-Z om sociaal te ondernemen in zorg en welzijn én het innovatie- en uitbreidingsbeleid van IN-Z in deze beide richtingen.

Het profiel van de bestuurders bij IN-Z gaat uit van hun gedrevenheid om te participeren aan de bijzondere rol die IN-Z in de samenleving inneemt. Het bestuurdersengagement bij IN-Z is gestoeld op gedrevenheid vanuit een vrijwillig engagement waarbij vergoedingen aan bestuurders beperkt blijven tot verplaatsingskosten voor deelname aan de vergaderingen.

De bestuurlijke werking van IN-Z kadert daarmee ook in de ruimere keuzes van IN-Z voor een participatieve cultuur en voor de lokale verankering van IN-Z als sociale onderneming.