Blog

Goud voor IN-Zetje brede school!

Onder veel persbelangstelling reikte Vlaams minister Jo Vandeurzen de 'Gouden Kinderschoen 2017' uit aan de brede school van IN-Z in Sint-Truiden. De Gouden Kinderschoen is een initiatief van VVSG. Het bekroont de inzet en investeringen van lokale besturen op het vlak van kinderopvang.

Lees meer

Lenteactie

Geniet in april en mei van extra hulp voor slechts € 4 per uur.

Lees meer

ESF Doorstroom

Met het project 'Doorstroombegeleiding lokale diensteneconomie' zet IN-Z in op de doorstroom van minimaal tien medewerkers uit de lokale diensteneconomie naar werk op de reguliere arbeidsmarkt. Het project wordt gesteund door het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Lees meer

Stad Genk, VDAB en IN-Z trekken aan hetzelfde touw

Stad Genk, VDAB, vzw IN-Z en het Centrum voor Basiseducatie werken samen om langdurig werkzoekenden klaar te stomen voor een job als poets- en huishoudhulp. Met succes. In januari 2017 wierf IN-Z de eerste vrouwen aan die in het kader van dit partnerschap een intensief opleidingstraject doorliepen. In juni verwacht IN-Z nieuwkomers uit een tweede traject.

Lees meer

't Loopt gesmeerd in 't Strooppotje

Sinds maart versterkt IN-Z de buitenschoolse kinderopvang ’t Strooppotje in Borgloon. Hiermee bouwen we aan extra tewerkstelling binnen de lokale diensteneconomie. De Stad Borgloon kiest hiermee voor continuïteit van de buitenschoolse kinderopvang met het oog op de hervorming van het PWA-stelsel.

Lees meer

IN-Z gaat fruitige toer op

Het huwelijk tussen IN-Z en het Fruitstreekmuseum in Borgloon is een feit. Sinds 1 april 2017 maken vier enthousiaste IN-Z-medewerkers bezoekers wegwijs in het museum. Ook de verkoop van streekproducten ligt in hun gedreven handen.

Lees meer

De Babbelladder: geen blabla

Sinds 1 maart ondersteunt IN-Z de Babbelladder in Sint-Truiden. De Babbelladder biedt speelse taalstimulering aan kinderen vanaf het eerste leerjaar. IN-Z creëert hiermee een halftijdse job in de lokale diensteneconomie.

Lees meer

IN-Z opent strijkpunt

In januari opende IN-Z haar eerste strijkpunt. Het strijkpunt in Brasschaat kwam er in samenwerking met de vzw's OLO en De Mick. Het opstarten van strijkpunten moet leiden tot extra tewerkstelling.

Lees meer

Thuishulp op wieltjes

Een groot aantal help(st)ers van IN-Z kan met de elektrische fiets naar het werk. Met de steun van het Pendelfonds loopt bij IN-Z een vierjarig project voor duurzame mobiliteit.

Lees meer

Wie is mantelzorger?

Mantelzorgers zorgen als familieleden, vrienden of buren voor zorgbehoevenden die hen dierbaar zijn. Wat zij doen is menselijk en maatschappelijk bijzonder waardevol. Maar mantelzorgers staan ook onder druk. Want hoe combineer je als mantelzorger zorg met werk? Of hoe vind je even rust wanneer je de zorg voor je partner de klok rond opneemt? Goede thuiszorg ondersteunt daarom de mantelzorger.

Lees meer

Happiness@work bij vzw IN-Z

Sociale flexibiliteit schept kansen en gooit hoge ogen op het vlak van arbeidsvreugde. Ook klanten en partners plukken er de vruchten van. In zeven stappen bouw je aan sociaalflexibel ondernemen.

Lees meer

Permanentiedienst vzw IN-Z de klok rond

Als klant kan u 7/7 en 24/24 bij IN-Z terecht met al uw vragen over de dienstverlening. Op gezette tijden loopt deze dienst met ondersteuning van het call center van het Wit-Gele Kruis.

Lees meer

De nieuwe start

Acht moedige mensen die de sociale economie in Leuven een gezicht geven. ROB-tv ging op zoek naar het unieke levensverhaal van regiogenoten die een nieuwe start maken.

Lees meer

Aanbevolen leesvoer

De lokale diensteneconomie vormt in Vlaanderen een belangrijke pijler van de sociale economie. Daarover verscheen een verhelderend boek.

Lees meer