Aangepaste dienstverlening vzw IN-Z naar aanleiding van corona

Aangepaste dienstverlening vzw IN-Z naar aanleiding van corona

Vzw IN-Z besloot om naar aanleiding van de coronapandemie om haar dienstverlening sterk aan te passen. Dit heeft vooreerst gevolgen voor medewerkers en klanten uit onze dienstverlening aan huis.

Zorg voor zorg

Huishoudelijke hulp middels dienstencheques blijft vanaf vrijdag 20 maart tot minstens 5 april voorbehouden waar zij essentieel is voor gebruikers die zonder deze hulp niet of zeer moeilijk alleen of met gedeeltelijke ondersteuning van hun netwerk thuis kunnen blijven wonen. Dat gaat onder meer over bepaalde groepen van senioren en over personen met een handicap die op huishoudelijke hulp zijn aangewezen om zelfstandig hun leven te kunnen leiden. Huishoudhulp houdt in: poetsen, koken, strijken en boodschappen doen. Hierbij vragen wij medewerkers en klanten om steeds de nodige hygiënische maatregelen in acht te nemen en social distancing te bewaren. De keuze om voor een beperkte groep van klanten huishoudhulp verder te werken, is ingegeven door onze missie om in de bres te springen waar laagdrempelige hulp/zorg geboden is.

Anderzijds loopt ons aanbod seniorenoppas wel gewoon door. Met seniorenoppas bieden we in de vorm van gezelschap en toezicht continuïteit in de thuiszorg voor senioren. Deze dienstverlening is in die hoedanigheid erkend door de Vlaamse overheid en daaraan wijzigt in wezen niks. Wel zullen we, waar nodig en mogelijk, medewerkers die zonder huishoudelijke taken vallen de kans geven om taken in seniorenoppas op te nemen. Ook hier geldt dat wij van medewerkers, gebruikers en hun mantelzorgers vragen om de omgangsregels die vandaag geboden zijn na te leven.

Daarnaast blijven medewerkers van IN-Z meewerken in een aantal woonzorgcentra waar zij in tandem met het reguliere personeel noodzakelijke ondersteuning blijven bieden. Ook in een aantal initiatieven voor buitenschoolse opvang blijven medewerkers van IN-Z actief. Met deze werkingen blijft een onderdeel van de sociale economie zijn steentje bijdragen.

Niet-essentiële dienstverlening

Maar verder zijn alle niet-essentiële diensten van collectieve aard van IN-Z stopgezet. Dat betekent dat voor de duur van de maatregelen die zijn afgekondigd door de nationale veiligheidsraad de volgende werden geannuleerd: alle vormen van beroepsopleiding en leerlingenbegeleiding, alle kind-ouderwerkingen, alle vrijetijdsaanbod op scholen en buitenschoolse kinderopvang, vervoersbegeleiding naar en van dagverzorgingscentra, brugwerking in lokale dienstencentra en inloophuizen voor maatschappelijk kwetsbare medeburgers, en elke vorm van onthaal op lokale toeristische sites.

In onze partnerorganisaties geldt stopzetting ook voor het sociaal restaurant Klavertjevier (vzw Vriendschap), catering (vzw HOST) en niet-essentiële schoonmaak (cvba so Poetskracht). Wel lopen bij de sociale onderneming Poetskracht nog essentiële activiteiten van ontsmetting i.s.m. Higenius.

De tewerkstelling van onze werknemers 

Directie en raad van bestuur van IN-Z wensen dank en respect te betuigen aan zoveel werknemers die zich de voorbije en volgende dagen engageren voor de organisatie van vitale dienstverlening. Een grote groep werknemers van IN-Z zal genoodzaakt zijn om tijdelijk terug te plooien naar tijdelijke werkloosheid. Wij weten hoe belangrijk de inzet en de tewerkstelling is voor deze groep van medewerkers. Wij duimen samen voor spoedige perspectieven.