Boost voor buitenschoolse kinderopvang in Leuven

Boost voor buitenschoolse kinderopvang in Leuven

Stadsbestuur Leuven en vzw IN-Z werken samen

Eind mei sloegen Stad Leuven, vzw Kinderopvang Leuven en vzw IN-Z de handen in elkaar. Het trio kwam overeen dat medewerkers van IN-Z de buitenschoolse kinderopvang in dertig Leuvense scholen zullen ondersteunen. De inschakeling van IN-Z-medewerkers verloopt gradueel tussen nu en vier jaar verder. De eersten startten op 31 mei. Aan het einde van de rit zullen dertig medewerkers er hun plek vinden, één per school. Hun takenpakket is laagdrempelig. De focus ligt op het samenspel met de kinderen. En zonder twijfel op veel plezier.  

Lokale diensteneconomie

Het stadsbestuur van Leuven trekt met deze samenwerking de kaart van de lokale diensteneconomie, een vorm van sociale economie die lokale noden koppelt aan laagdrempelige tewerkstelling. IN-Z voorziet in jobs op maat. Maar ook in vorming en begeleiding die nodig zijn om de doelgroepwerknemers op een later moment te laten doorstromen naar een job in de reguliere economie. De buitenschoolse kinderopvang vormt naast preventieve gezinsondersteuning en brede school een derde tak binnen het domein van kind en vrije tijd dat voor IN-Z al lang geen onbekende meer is.