Buurtgerichte werking aangepast aan corona

Buurtgerichte werking aangepast aan corona

De brugfiguren uit onze kind- en ouderwerkingen ondervinden ingevolge corona een gelijklopende impact op het leven van hun doelgroep. Maatschappelijk kwetsbare gezinnen beleven (te) weinig contact, isolatie, uitvergroting van multi-problemen in huis, explosie van angst en een negatief toekomstbeeld. Een diepe val van de participatieladder die zo hard was beklommen. IN-Z schakelde snel van lokale groepswerking naar één-op-één contact door middel van telefonisch contact, whatsapp en stoepbezoek, individuele ontvangst in veilige ontmoetingsruimten, wandelingen, bemiddeling met tweedelijnshulpverlening en aanreiken van basismateriaal (speelgoed, voeding, pampers...).