CM en IN-Z koppelen sociale economie aan de zorg

CM en IN-Z koppelen sociale economie aan de zorg

De Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM) en IN-Z presenteren vandaag de uitkomsten van hun Europese project ‘Sociale economie voor zorg’. Een betere instroom van arbeidskrachten in de zorg, zo stellen ze, heeft veel te winnen bij intersectorale samenwerking, jobcarving en alternatieve opleidingsvormen. En de sociale economie helpt dat invullen.

Met dat doel heeft dit partnerschap het voorbije jaar in binnen- en buitenland goede praktijken onderzocht, verder ontwikkeld en getoetst. Het resultaat daarvan lees je in de volgende publicaties:

Het project liep van 1 december 2017 tot 31 juli 2019 en genoot steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Na afloop werden de uitkomsten van dit transnationale project gevalideerd door een onafhankelijke jury. 

Vzw IN-Z is een sociale onderneming met activiteiten in de domeinen zorg, huishoudhulp, kind & vrije tijd, onthaal & toerisme, groen & klus en training & begeleiding.