ESF Doorstroom

ESF Doorstroom

Doorstroombegeleiding lokale diensteneconomie

Met het project 'Doorstroombegeleiding lokale diensteneconomie' zet IN-Z in op de doorstroom van medewerkers uit de lokale diensteneconomie naar werk op de reguliere arbeidsmarkt. Gedurende anderhalf jaar, van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2018, geniet IN-Z daarvoor steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF). In die periode wilt IN-Z minimaal tien doelgroepwerknemers toeleiden naar duurzame jobs. IN-Z zal onder meer nagaan welke mogelijkheden zich aandienen voor doorstroom naar de zorgsector.  

Mandaat doorstroombegeleiding

Eerder dit jaar mandateerde Vlaams minister Liesbeth Homans IN-Z als dienstverlener doorstroombegeleiding in het kader van het Decreet lokale diensteneconomie (LDE). De minister kende dit mandaat, dat volgde op een positief advies door VDAB, toe voor de periode van 1 februari 2017 tot 31 januari 2023. Doorstroombegeleiding is voorzien in het Decreet LDE. Dat decreet stelt dat de gemandateerde doorstroombegeleider de doelgroepwerknemer begeleidt gedurende 140 uren die verdeeld worden over vier fasen: een voortraject, jobmatching, een stage en nazorgbegeleiding. De nazorgfase loopt tot maximaal drie maanden na de start van de nieuwe tewerkstelling.