Europese steun voor inclusieve begeleiding basismedewerkers

Europese steun voor inclusieve begeleiding basismedewerkers

Via het project 'Inclusieve begeleiding voor basismedewerkers' wil IN-Z het begeleidingsmodel voor haar werknemers herijken en inclusiever maken. Daarin krijgt IN-Z steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het project mikt op werkbaar werk voor medewerkers uit de basiswerking. Om dat te bereiken, sleutelt de vzw via intervisies aan de waardering van talenten in de job, persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling met aandacht voor de privécontext van de medewerkers. Het geheel kadert in het duurzaam loopbaanbeleid van IN-Z.

Voor een deel van de medewerkers zal de opgewaardeerde, inclusieve begeleiding een stevige opstap bieden voor interne en externe doorstroom naar andere functies. Voor hun begeleiders zal het nieuwe begeleidingsmodel voeding geven aan een meer ondernemende rol binnen de organisatie. Voor de overige stafmedewerkers zal het leiden tot een sterkere betrokkenheid bij het proces van sociale tewerkstelling, waardoor zij perspectieven kunnen delen met collega's. 

Het ESF-project loopt van 1 juli 2018 t.e.m. 31 december 2019. De eerste negen maanden staan in het teken van visieontwikkeling en het materialiseren van een afsprakenkader. De volgende negen maanden wordt het afsprakenkader getest, bijgestuurd en uiteindelijk definitief geïmplementeerd. 

Vzw IN-Z is een sociale onderneming met activiteiten in de domeinen zorg, huishoudhulp, kind & vrije tijd, horeca & sociaal toerisme en klus & groen.