Geldigheid dienstencheques verlengd

Geldigheid dienstencheques verlengd

Naar aanleiding van de Coronacrisis besloot de Vlaamse overheid om de geldigheidsduur van de dienstencheques die dreigen te vervallen tijdens de crisisperiode (maart, april) met 3 maanden te verlengen.  Op die manier kunnen klanten deze cheques alsnog gebruiken. 

Eerder in februari had de overheid ook al beslist om de algemene geldigheidsduur van dienstencheques die vanaf 1 maart worden uitgegeven te verlengen tot 12 maanden.