Happiness@work bij vzw IN-Z

Happiness@work bij vzw IN-Z

Uniek 

Jezelf kunnen zijn op de werkvloer. Het lijkt vanzelfsprekend maar is het niet altijd. Toch vormt het de sleutel tot werkbaar werk. En tot arbeidsvreugde. Voor de sociale-economieonderneming IN-Z bestaat er niets mooiers dan unieke werknemers die helemaal zichzelf zijn. Met eigen, specifieke mogelijkheden. En met talenten die ze in de school of life ontwikkelden. Respect voor ieders eigenheid staat ver weg van gestandaardiseerde lijstjes met profielvereisten. Maar het werkt. Bovendien vormt het het middel bij uitstek voor een dienstverlening op maat. Want flexibele antwoorden formuleren op individuele vragen van klanten, lukt beter met een sterk gedifferentieerde pool van – allemaal unieke - medewerkers.

Sociale flexibiliteit in 7 stappen

Sociale flexibiliteit. Zo noemt IN-Z dit arbeidsorganisatieconcept dat je organisatie meer veerkracht biedt en kansen schept voor werkzoekenden die op de klassieke arbeidsmarkt uit de boot vallen. Een echte leidraad is er niet, hoewel een zevental stappen je kunnen loodsen naar sociaalflexibel ondernemen:

  1. Verlaag de instapdrempel. Laat diploma, leeftijd, afkomst, werkervaring of talenkennis geen spelbreker vormen om mensen in dienst te nemen.
  2. Valoriseer talenten. Zet medewerkers in op hun sterktes.
  3. Organiseer vorming en begeleiding op maat gedurende de hele loopbaan. Zet in op een sterk doorgedreven individuele begeleiding.
  4. Voorzie een ruime omkadering voor deze individuele begeleiding met een ratio van 1 op 20 voltijds equivalenten (VTE) op het terrein van poets- en huishoudhulp met dienstencheques of 1 op 8 VTE op het terrein van de lokale diensteneconomie (seniorenoppas, preventieve gezinsondersteuning, brede school …).
  5. Vergroot de inspraakmogelijkheden van medewerkers in hun uurrooster. De flexibiliteitskaart waarop medewerkers met groene, oranje en rode zones kunnen aangeven wanneer ze wel, misschien of niet beschikbaar zijn, is hiervoor een goede basis. Een betere balans tussen werk en privé is het gevolg.
  6. Annualiseer de arbeidstijd in functie van de behoeften van de medewerker zelf en sluit hiervoor een collectieve arbeidsovereenkomst af.
  7. Bied een bediendecontract aan met een vast inkomen ondanks variabel gepresteerde uren.

Iedereen wint

Een sociaalflexibel georganiseerde werksetting gooit bij IN-Z, grondlegger van dit model, al twintig jaar hoge ogen op het vlak van arbeidsvreugde. Toch worden niet alleen medewerkers, en in het verlengde daarvan ook klanten, vrolijk van sociale flexibiliteit. Ook partners plukken er de vruchten van. Want samenwerking genereert nog meer kansen voor nog meer mensen. Zo krijgt happiness@work een prettig staartje. Het tijdschrift OCMW Visies (nu: VIEWZ) wijdde een themanummer (2016/1) aan arbeidsvreugde, waaronder het artikel ‘Arbeidsvreugde bij vzw IN-Z. Iedereen wint bij sociale flexibiliteit’ van Kathleen Wolfs op blz. 76-79. Bestel hier een los nummer bij uitgeverij Vanden Broele. 

Terug naar overzicht