IN-Z biedt intensieve begeleiding alternerend leren (IBAL)

IN-Z biedt intensieve begeleiding alternerend leren (IBAL)

In opdracht van het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap, biedt IN-Z een ondersteunende begeleiding (IBAL) aan arbeidsrijpe en -bereide jongeren binnen het duaal leren en het huidig stelsel voor leren en werken. De jongeren werken met een opleidings- of arbeidsovereenkomst in het normaal economisch circuit (NEC) maar hebben nog extra begeleiding nodig. Deze begeleiding beoogt eveneens de ondersteuning van jongeren in de fase ‘te oriënteren naar arbeidsdeelname’. De steun die IN-Z daarvoor ontvangt van het Europees Sociaal Fonds (ESF), zal ook in het schooljaar 2020-2021 doorlopen.

IN-Z mikt op de realisatie van achttien IBAL-trajecten waarvan zeventig procent daadwerkelijk zal leiden naar een duurzame tewerkstelling.

Een IBAL-traject bestaat uit stimulerende en waarderende coaching op maat, gericht op het versterken van de totale persoon en op het ontwikkelen/versterken van arbeidscompetenties, met de nadruk op arbeidsattitudes en -vaardigheden.

Vzw IN-Z is een sociale onderneming met activiteiten in de domeinen zorg, huishoudhulp, kind & vrije tijd, onthaal & toerisme, groen & klus en training & begeleiding.