IN-Z ondersteunt buurtgerichte zorg in Hasselt

IN-Z ondersteunt buurtgerichte zorg in Hasselt

IN-Z is partner in het project Een lokaal net werkt! waarmee Stad en OCMW Hasselt de zorg voor ouderen willen vermaatschappelijken. Concreet wil Hasselt in samenwerking met Samana en de wijkagent een vangnet van vrijwillige buurtbewoners uitbouwen voor kwetsbare thuiswonende 80-plussers. Buurtbewoners kunnen dan inspringen in nood, door bijvoorbeeld naar de apotheek te gaan wanneer een oudere ziek is of door sneeuw te ruimen in de winter. Contact en verbinding zullen de zelfredzaamheid van de 80-plusser verhogen. Voor de buurtbewoners zal het ondersteunen van ouderen sociale cohesie in de hand werken. Het project loopt proef in de Sint-Hubertuswijk in Runkst. Daar vormt een brugfiguur van IN-Z de warme schakel tussen ouderen en buurtbewoners. Op termijn wil Hasselt deze buurtgerichte zorg uitbouwen voor alle Hasselaren.

IN-Z zet wel vaker haar schouders onder buurtgerichte zorg. Ook in het inloophuis De Compagnie in Munsterbilzen, in dagactiviteitencentrum De Start in Genk en in sociaal restaurant Klavertje Vier in Runkst bouwt IN-Z zorgzame bruggen op de lage drempel op basis van sociale tewerkstelling. 

'Een lokaal net werkt!' loopt in samenwerking met Hogeschool PXL, Jessa Ziekenhuis, Huisartsenkring Herkenrode en LISTEL en wordt gesteund wordt door de Koning Boudewijnstichting.