IN-Z wint toegankelijkheidsprijs stad Genk

IN-Z wint toegankelijkheidsprijs stad Genk

IN-Z is de trotse winnaar van de 'Toegankelijkheidsprijs stad Genk 2020'. Die prijs gaat jaarlijks naar een organisatie die bijzondere inspanningen levert om de toegankelijkheid, bereikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid voor personen met een handicap te vergroten. Dit jaar richtte stad Genk de ogen op dienstenchequebedrijven en uitzendkantoren. IN-Z behaalde een gedeelde eerste plaats, samen met vzw Alternatief.

De jury, onder voorzitterschap van schepen van sociaal welzijn Ria Grondelaers, lette zowel op fysieke als emotionele toegankelijkheid. Is de infrastructuur uitnodigend? Op welke service mogen personen met een handicap rekenen? Zijn vacatures toegankelijk voor werkzoekenden met een handicap? Aandachtspunten die IN-Z hoog in haar sociale vaandel draagt. Annemie Seron, directeur diensten aan huis van vzw IN-Z: "Als sociaal dienstenchequebedrijf richten wij ons sterk op ouderen, personen met zorgnoden en personen met een handicap. Zij hebben specifieke noden en behoeften waar wij onze diensten graag op afstemmen. Vraaggestuurde dienstverlening brengt ons dicht bij de klant. Vaak ook letterlijk, want we leggen veel huisbezoeken af. Die nabijheid vind je ook terug in onze manier van tewerkstellen. We nemen tijd voor individuele begeleiding en bieden extra kansen aan mensen of groepen die uit de boot dreigen te vallen. Vandaag stellen we 31 personen tewerk met een VOP-statuut (Vlaamse ondersteuningspremie voor personen met een arbeidshandicap). Terwijl het gemiddelde percentage VOP-werknemers in de dienstenchequesector volgens jaarrapporten van IDEA-consult onder de 1% ligt, haalt IN-Z een percentage van 3,52%. We zijn grensverleggers op het vlak van toegankelijkheid. Deze toegankelijkheidsprijs van stad Genk zien we als een bijzonder mooie erkenning daarvan."  

De toegankelijkheidsprijs werd uitgereikt op de vooravond van de Internationale dag van mensen met een beperking. Met deze dag, jaarlijks op 3 december, willen de Verenigde Naties gelijke kansen aanmoedigen voor mensen met een functiebeperking. 

Lees hier het artikel dat hierover verscheen in Het Laatste Nieuws. 

Vzw IN-Z is een sociale onderneming met activiteiten in de domeinen huishoudhulp, zorg, kind & vrije tijd, onthaal & toerisme, groen & klus en training & begeleiding.