IN-Zetje geeft vorm aan KOALA

IN-Zetje geeft vorm aan KOALA

Sinds 1 maart geeft IN-Zetje, het project voor preventieve gezinsondersteuning van IN-Z in Beringen, vorm aan KOALA. Dat staat voor kind- en ouderactiviteiten voor lokale armoedebestrijding en werd in het leven geroepen door minister van Welzijn Jo Vandeurzen en het filantropische fonds Vergnes. KOALA mikt op nieuwe basisvoorzieningen voor aanstaande ouders en jonge gezinnen. Met die voorzieningen wil de minister kwetsbare baby's en peuters alle troeven in handen geven om later sterker in de schoenen te staan. 

Met haar voorschoolse klasjes, speelse taalstimulering en een open aanpak rond integratie biedt IN-Zetje al langer hefbomen voor een kansrijke ontwikkeling van het jonge kind. Nieuw is de intensieve samenwerking met de kinderopvang en de specifieke aandacht voor sociale grondrechten van gezinnen, onder meer op het vlak van tewerkstelling. IN-Zetje richt haar pijlen op aanstaande ouders en gezinnen met kinderen van nul tot drie jaar. Vijf brugfiguren uit de lokale diensteneconomie vormen de schakel tussen de gezinnen en het lokale voorzieningenaanbod. Het KOALA-project van IN-Zetje is ingebed in de werking van het Huis van het Kind in Beringen.

Naast IN-Zetje kregen nog zeventien projecten van verschillende Huizen van het Kind in Vlaanderen groen licht om te bouwen aan KOALA. Het KOALA-programma loopt tot 2028. 

Lees ook volgend persbericht: 'Privaat fonds tegen kinderarmoede zorgt mee voor 500 extra opvangplaatsen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen".

Vzw IN-Z is een sociale onderneming met activiteiten in de domeinen zorg, huishoudhulp, kind & vrije tijd, horeca & sociaal toerisme en klus & groen.