Omschakeling naar essentiële dienstverlening wegens corona

Omschakeling naar essentiële dienstverlening wegens corona

Naar aanleiding van de publicatie van het Ministerieel Besluit dd. 01.11.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, nam de directie van IN-Z de ingrijpende beslissing enkel nog onze essentiële dienstverlening uit te voeren.

Wat voor ons essentiële activiteiten inhouden, vind je verder in dit bericht.

De voornaamste reden voor deze keuze is het garanderen van de veiligheid van onze medewerkers. Daarnaast leggen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als sociale onderneming en ons menselijk geweten ons op om de verspreiding van het virus tegen te gaan, wat wij enkel kunnen doen door de mobiliteit van onze medewerker binnen verschillende huishoudens af te remmen.  

Wij zijn er ons van bewust dat onze economische activiteit zo fors inperken, verder gaat dan hetgeen door de overheid werd opgelegd.

Daarbij heeft deze beslissing ook heel wat gevolgen op het inkomen en het psychosociale welzijn van onze werknemers, alsook voor onze klanten die sterk steunen op de hulp aan huis van IN-Z. 

Diensten aan huis en de groepswerkingen in gemeenten die dringend en essentieel zijn, blijven we evenwel zo veel als mogelijk garanderen, in overleg met de klant en vaste medewerker zodat dit veilig gebeurt.

De invulling van ‘essentiële dienstverlening’ wordt op maat ingevuld door de begeleiding van IN-Z en beantwoordt in grote lijnen aan volgende criteria:

 • Klanten die nabije hulp, zorg en contact nodig hebben
 • Klanten die geen vervangende hulp of mantelzorg hebben
 • Klanten die tewerkgesteld zijn in de zorg
 • Boodschappendienst
 • Seniorenoppas/assistentie
 • Persoonlijke assistentie
 • Hulp die wij bieden in woonzorgcentra, lokale dienstencentra, herstelinitiatieven in de geestelijke gezondheidszorg…
 • Kind- en ouderwerkingen waar we in samenspraak met lokale besturen beslissen open te houden

Als in bovengenoemde situaties (huishoud)hulp door de vaste medewerker mogelijk is, zal dit worden georganiseerd met respect voor volgende belangrijke maatregelen, die gelden voor zowel de medewerker als de klant:

 • Draag vanaf nu altijd een mondmasker op de werkvloer
 • Begeef je zoveel als mogelijk in een andere ruimte dan de klant
 • Draag zeker een mondmasker als je toch in dezelfde ruimte bent
 • Houd steeds 1,5 m afstand en beperk risicovol contact, zeker nooit zonder mondmasker
 • Verlucht de woning zo vaak mogelijk, liefst altijd en als dat niet mogelijk is, om het uur intens 10 minuten
 • Voorzie zeep, handdoek, ontsmettingsmiddel en propere poetsdoeken.
 • Raak elkaars materialen niet aan zonder ontsmetting
 • Houd afstand en draag een mondmasker bij verplaatsingen tussen de verschillende huishoudens
 • Bij de intrede van de woning, steeds goed handen, onderarmen en zolen van werkschoenen ontsmetten, hetzelfde bij het verlaten van de woning.
 • Deponeer zakdoekjes steeds zelf in de vuilnisbak

Wij houden dit plan van aanpak voor IN-Z aan tot minstens 15 december 2020, tenzij door de ontwikkelingen van het coronavirus een andere aanpak mogelijk wordt of eventuele bijkomende maatregelen zich opdringen.

IN-Z blijft open en bereikbaar voor alle vragen van medewerkers en klanten.

Als er vragen zijn over een huishoudhulp of andere dienstverlening, kan je altijd contact opnemen met de begeleider of met de IN-Z-permanentie.

Wij vragen op voorhand begrip voor deze ingrijpende wijziging in de organisatie. Als de permanentie bezet is, kan je altijd opnieuw telefonisch of via e-mail proberen.

 • Maandag: 9 - 12 uur en 13 - 15 uur
 • Dinsdag: 9 - 12 uur
 • Woensdag: 9 - 12 uur en 13 - 15 uur
 • Donderdag: 9 - 12 uur en 13 - 15 uur
 • Vrijdag: 9 - 12 uur 

T 089 32 28 10 - info@in-z.be