Publicatie over gezinsondersteuning door de sociale economie

Publicatie over gezinsondersteuning door de sociale economie

In onze publicatie Preventieve gezinsondersteuning en brede school met de sociale economie leest u hoe verrijkend de sociale economie kan zijn voor gezinsondersteuning op het voor-, vroeg- en bredeschoolse terrein. Twee inspirerende cases, IN-Zetje en IN-zetje Brede School, loodsen u in 36 pagina's naar de sleutels tot succes. U kan een digitale versie bekomen via eenvoudige aanvraag per mail

Deze publicatie kwam tot stand met de steun van de POD Maatschappelijke Integratie van de federale overheid in het kader van een projectoproep voor sociale economie rond kinderarmoedebestrijding (2015).

Terug naar overzicht