Samen

Samen

Het zijn onzekere tijden voor ieder van ons. Wij zijn vandaag dan ook meer 'samen' dan ooit. 

Iedereen binnen IN-Z doet haar en zijn uiterste best om de organisatie, haar werknemers en onze dienstverlening overeind te houden, ook met het oog op de toekomst.  De gezondheid van onze werknemers en onze klanten, staat hierbij voorop. Dit vraagt oplossingen op maat, terwijl elke dag en zelfs elk uur, nieuwe informatie van de overheid ons bereikt. 

IN-Z neemt als werkgever en als zorgverlener haar verantwoordelijkheid meer dan 100% op om verdere verspreiding van het COVID-19-virus te beperken. Wij volgen dan ook strikt de instructies van de overheid en helpen onze medewerkers dit ook te doen.

Wij proberen voor élke medewerker en élke klant een regeling te treffen, rekening houdend met de richtlijnen die de veiligheid van iedereen garanderen. Dit vraagt tijd en ook extra inzet van onze medewerkers. Aan onze klanten willen wij vriendelijk vragen hiervoor begrip op te brengen, ook als de gevraagde zorg en ondersteuning aan huis tijdelijk niet meer kan worden geleverd. 

Wij blijven zo lang het kan telefonisch bereikbaar via 089 32 28 10, op volgende momenten.

  • Maandag 8u00 - 15u00  
  • Dinsdag 8u00 - 12u00
  • Woensdag 8u00 - 15u00
  • Donderdag  8u00 - 15u00
  • Vrijdag  8u00 - 12u00