Sociale economie voor zorg

Sociale economie voor zorg

Sociale economie en zorg kunnen verrassend veel voor elkaar betekenen. Daarom slaan de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM) en IN-Z de handen in elkaar. Met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) sleutelen LCM en IN-Z aan tools voor sociaal werkgeverschap in de zorg. Dat moet twee vliegen in een klap opleveren. Voor sociale-economieondernemingen: perspectief op doorstroom van kansengroepen naar zorgjobs zowel binnen de sociale economie als in de reguliere zorgsector. Voor zorgondernemers: een antwoord op de toenemende vraag naar arbeidskrachten. Want tal van jobs in de zorg zijn perfect uitvoerbaar door personen uit de sociale economie, op voorwaarde dat de arbeidsorganisatie daarop geënt is. Het overdragen van de expertise die daarvoor nodig is, vormt de opzet van het transnationaal project 'Sociale economie voor zorg' dat op 1 december 2017 van start ging. 

Het project loopt tot eind juni 2019. Tegen dan publiceren de projectpartners een gids met goede praktijken en methoden voor sociaal ondernemerschap in de zorg, samen met aanbevelingen voor het lokale, Vlaamse en Europese beleid. De methodieken voor het tewerkstellen van kansengroepen zullen vorm krijgen via rondetafelbijeenkomsten in de CM-verbonden Limburg en Midden-Vlaanderen. Daarna volgt een bredere toetsing aan de ervaringen van grote sociale werkgevers uit Italië, Polen en Spanje. Het partnerschap zal uitvoerig aandacht besteden aan de verspreiding van de overdraagbare projectresultaten.

Vzw IN-Z is een sociale onderneming met activiteiten in de domeinen zorg, huishoudhulp, kind & vrije tijd, horeca & sociaal toerisme en klus & groen.