't Loopt gesmeerd in 't Strooppotje

't Loopt gesmeerd in 't Strooppotje

Sinds maart 2017 geeft IN-Z extra power aan de buitenschoolse kinderopvang ’t Strooppotje in Borgloon. Twee deeltijdse doelgroepwerknemers van IN-Z ondersteunen er voortaan de reguliere werking voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag en tijdens de schoolvakanties. Ze begeleiden de kinderen naar de school en terug, vangen hen op, houden een oogje in het zeil en doen actief mee met hun spel. Beide kinderbegeleiders beschikken over een bewijs van kwalificatie zoals bepaald in het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang.

De stap naar de buitenschoolse kinderopvang is een thematische uitbreiding binnen het domein kind en vrije tijd waartoe ook onze preventieve gezinsondersteuning en bredeschoolwerking behoren. Hiermee bouwen we aan extra tewerkstelling in de lokale diensteneconomie. De Stad Borgloon speelt hiermee in op de hervorming van het PWA-stelsel dat op 1 januari 2017 werd overgeheveld van het federale naar het Vlaamse niveau. Door samen te werken blijft de buitenschoolse opvang ‘t Strooppotje ook in de toekomst gegarandeerd.