Wie is mantelzorger?

Mantelzorgers zijn personen die onbetaalde hulp of zorg verlenen aan zorgbehoevende personen. Ze doen dat vanuit een persoonlijke relatie met de zorgbehoevende, waarmee ze vaak samenwonen. Een grootschalig onderzoek van de UCL in opdacht van de Koning Boudewijnstichting laat zien dat 4 op de 10 mantelzorgers inwonen en 6 op de 10 mantelzorgers niet inwonen. Inwonende mantelzorgers zijn meestal de partner, soms de kinderen. Niet-inwonende mantelzorgers zijn meestal de kinderen, maar ook wel andere familieleden, vrienden of buren. 

Mantelzorg kan beginnen met kleine dingen maar de inzet van mantelzorgers stijgt gevoelig naarmate de zorgbehoefte van de persoon waarvoor men zorg draagt toeneemt. Zo zijn mantelzorgers gemiddeld 4,2 uur per dag bezig zijn met zorg. Bij de inwonende mantelzorgers kan dat ook de klok rond, zeven dagen op zeven zijn.

Mantelzorg is menselijk en maatschappelijk uiterst waardevol, maar mantelzorgers zelf staan onder druk. En uit onderzoek blijkt dat dit opgaat voor zowel voor de jongere mantelzorgers met een baan als voor de oudere, niet-beroepsactieve mantelzorgers.  Zowat 6 op de 10 mantelzorgers is werkend.  Slechts 8% van hen besloot minder te werken in functie van de opgenomen zorg.  Bovendien geeft bijna 1 op 3 van de werkende mantelzorgers zorg aan meerdere personen tegelijk. Bij de 70-plussers houdt mantelzorg dan weer risico’s in op gezondheidsproblemen en isolement.

IN-Z bereikt dagelijks heel wat mantelzorgers via haar laagdrempelige thuiszorgdiensten. Seniorenoppas en huishoudhulp met dienstencheques (poetsen, strijken, koken, boodschappen) dienen om de mantelzorger rust te geven en te ondersteunen. Indien nodig ook de klok rond.  Onze help(st)ers doen dat met een glimlach. En onze coördinatoren nemen feedback van gebruikers graag ter harte. Goede thuiszorg is belangrijk voor de levenskwaliteit van zowel mantelzorger als zorgbehoevenden. 

Terug naar overzicht