Aanvullende woonzorg

woonzorgcentra

IN-Z levert diensten op maat van woonzorgcentra en assistentiewoningen.  Deze dienstverlening varieert van laagdrempelige bewonersassistentie (aanvullende woonzorg) tot vaste logistieke hulp in de vorm van onderhoud en cafetariabeheer.   

Aanvullende woonzorg loopt onder meer in de woonzorgcentra Toermalien in Genk en Bloesemhof in Borgloon. Taken die onze help(st)ers er opnemen zijn bewoners gezelschap houden, bewoners betrekken bij de animatie, koffie schenken, attent aanwezig zijn, zich beschikbaar stellen op piekmomenten, het vervoer begeleiden naar en van het dagverzorgingscentrum …

Logistieke hulp leveren we via onze dochterorganisaties vzw SOOP en ’t Dorpshuys. Zij zijn gespecialiseerd in schoonmaak en horeca.  

Interesse hiervoor? Contacteer de verantwoordelijke van uw IN-Z regio.