Hulp in woonzorgcentra

woonzorgcentra

Bewonersassistentie en vervoersbegeleiding

Medewerkers van IN-Z zijn al lang geen onbekende meer in het woonzorgcentrum Toermalien (Genk) en de woonzorgcentra van Zorg Leuven. Ze nemen er hun plaats in tussen het verzorgende personeel en voeren er aanvullende taken uit. Zij houden bewoners gezelschap, betrekken hen bij de animatie, schenken koffie in, houden toezicht, ondersteunen tijdens de piekmomenten en begeleiden het vervoer naar en van het dagverzorgingscentrum… Persoonlijke aandacht voor de senior staat centraal. 

De bewonersassistentie van IN-Z in deze rustoorden vormt een aanvulling op de bestaande woonzorg. Zij zorgt voor meer levenskwaliteit en verlicht de taken van de reguliere personeelsleden. 

Deze dienstverlening is collectief en loopt in directe samenwerking met en op maat van de woonzorgcentra en de lokale besturen waarvan zij afhangen. Zij vertrekt vanuit de lokale diensteneconomie. De lokale diensteneconomie koppelt de invulling van lokale noden aan lokale werkgelegenheid.  

Overbruggingszorg

IN-Z wordt ook gevraagd door groepen van assistentiewoningen (serviceflats), om taken in de overbruggingszorg op zich te nemen. Overbruggingszorg is geboden wanneer zich een onverwachte hulpvraag stelt. Ze loopt voor een korte periode verleend aan bewoners van assistentiewoningen, in afwachting van de zorg die de bewoners zelf kiezen. IN-Z biedt in voorkomend geval seniorenoppas en poets- en huishoudhulp (poetsen, koken, strijken, boodschappen doen). 

Logistieke hulp

Logistieke hulp in de vorm van schoonmaak en cafetariabeheer leveren we via onze zusterorganisaties cvba so Poetskracht en vzw HOST (Horeca via Sociale Tewerkstelling).

Interesse voor één van deze diensten? Contacteer dan de verantwoordelijke van jouw IN-Z-regio