Preventieve gezinsondersteuning

preventieve gezinsondersteuning

Wij ondersteunen op verschillende manieren jonge gezinnen. Maatschappelijk kwetsbare kinderen krijgen daardoor extra kansen. 

Deze werking is zeer laagdrempelig. Onze medewerkers treden niet op als hulpverlener. Dankzij hun achtergronden en levenservaring sluiten zij heel goed aan bij de leefwereld van kansarme gezinnen. Zo vormen zij de perfecte brugfiguur tussen de gezinnen en actoren uit onder meer welzijn en onderwijs.

preventieve gezinsondersteuning

IN-Zetje in Beringen richt zich op kinderen uit verschillende wijken van de stad.  IN-Zetje biedt een voorschools klasje aan waarin ouders en kinderen op een speelse manier kennismaken met de klasstructuur. Kindjes van 1 tot 2,5 jaar vinden er stimulansen voor hun talige, cognitieve en sociale ontwikkeling. Tegelijk bouwen we in samenspraak met andere diensten mee aan laagdrempelige ontmoetingskansen voor ouders en grootouders van kinderen tot twaalf jaar.

Daarnaast is IN-Z samen met vzw Kind en Taal partner in het programma Instapje. Instapje is actief in dertien Limburgse gemeenten. Onze contactmedewerkers gaan er op huisbezoek bij ouders met jonge kinderen van 1 tot 2,5 jaar. Met een doordacht aanbod van speelgoed en boekjes ondersteunen ze gezinnen bij de opvoeding en bereiden ze kinderen voor op de kleuterschool. Aanvullend zijn er ontmoetingsmomenten onder de noemer instapuurtje.

Beide programma’s genieten de steun van Kind en Gezin.