Dienstencheques

Dienstencheques

De dienstencheque in een notendop

De dienstencheque is een betaalmiddel waarmee de overheid tussenkomt in de prijs die je betaalt voor poets- en huishoudhulp aan huis.  Zo ondersteunt de overheid gezinnen, maar creëert ze ook heel wat jobs.  Dankzij de dienstencheque staan bij IN-Z duizend poets- en huishoudhulpen voor jou klaar! 

Iedere meerderjarige persoon kan tot 500 dienstencheques per jaar kopen. Een huishouden bestaande uit twee personen mag bijvoorbeeld tot 1000 dienstencheques per jaar bestellen. Eén dienstencheque is goed voor één uur dienstverlening.

Voor inwoners van het Vlaams Gewest is de reële waarde van één dienstencheque 22,36 euro, goed voor één uur poets- en huishoudhulp bij IN-Z. Maar door tussenkomst van de overheid betaal je als gebruiker veel minder.  De eerste 400 aangekochte cheques kosten je maar 9,00 euro.  De 100 volgende betaal je aan 10,00 euro.   

Bovendien zijn dienstencheques fiscaal voordelig. Voor de eerste 156 aangekochte cheques per persoon en per jaar geniet je van een belastingvermindering van 2,70 euro per dienstencheque. Daardoor kosten je dienstencheques nog maar 6,30 euro in plaats van 9,00 euro. 

Een gelijkaardige regeling geldt voor inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van Wallonië. De reële waarde van een cheque is er evenwel 22,48 euro.  Het fiscaal voordeel in Brussel bedraagt 1,35 euro voor de eerste 156 cheques, waardoor deze nog 7,65 euro kosten in plaats van 9,00 euro.  In Wallonië bedraagt 0,9 euro voor de eerste 150 cheques, waardoor deze nog 8,10 euro kosten in plaats van 9,00 euro.

Hoe bestel ik dienstencheques?

Dienstencheques kan je kopen bij Sodexo, het uitgiftebedrijf dat namens de overheid de cheques beheert.

De eerste keer vul je daarvoor een inschrijvingsformulier dienstencheques Sodexo in, online of door een afgedrukt en ingevuld formulier terug te bezorgen aan Sodexo.  Als je dat wil, brengt vzw IN-Z dit voor jou in orde, zodat je extra administratie bespaard blijft. Daarna ontvang je een persoonlijk gebruikersnummer, een login en paswoord. Je ontvangt deze gegevens naar keuze per post of per mail.  Het gebruikersnummer heb je bij elke bestelling nodig.  Met je login en paswoord krijg je toegang tot de beveiligde zone van Sodexo.

Zorg ervoor dat je

 • telkens minimaal 10 dienstencheques bestelt
 • je dienstencheques betaalt per overschrijving, aan 9,00 euro per bestelde cheque
 • je gebruikersnummer invult in het vak gestructureerde mededeling van de overschrijving

Elektronische dienstencheques zijn al 48 uur na betaling beschikbaar in uw elektronische portefeuille. Papieren cheques worden toegestuurd vanaf de derde dag na betaling.

Alle dienstencheques die worden uitgegeven vanaf 1 maart 2019 krijgen een geldigheidsduur van 12 maanden. Opgelet: De cheques die werden besteld vóór 1 maart 2019 zullen nog steeds 8 maanden geldig blijven, van deze cheques wordt de geldigheidsduur dus niet verlengd. Deze nieuwe regeling geldt voor zowel de papieren als de elektronischedienstencheques.

Van Sodexo verkrijg je niet alleen jouw dienstencheques, maar ook het jaarlijkse fiscale attest dat je bij jouw belastingaangifte kan voegen. 

Hoe betaal ik aan IN-Z?

Koos je voor elektronische dienstencheques, dan zal jouw help(st)er na elke dienst de gepresteerde uren doorgeven aan Sodexo.  Daarna kan je dat via jouw account bevestigen of betwisten.  

Koos je voor papieren dienstencheques, dan geef je na elke dienst het juiste aantal dienstencheques mee aan je help(st)er. Let wel, deze moeten door jou getekend zijn.

Hoe omschakelen van papieren naar elektronische dienstencheques?

Met jou login en paswoord meld je je aan in uw beveiligde zone. In de rubriek persoonsgegevens kan je veranderen van betaalmiddel. Vink daar 'elektronisch' aan.  Vergeet daarna niet om IN-Z van deze wijziging op de hoogte te brengen. Anders kunnen wij jouw help(st)er niet vragen om de gepresteerde uren dienstverlening door te geven. 

De App van Sodexo

Met de mobiele app Dienstencheques by Sodexo kan je als dienstenchequeklant van IN-Z zonder je computer te openen

 • je bestelgeschiedenis bekijken
 • een overzicht van de prestaties raadplegen
 • prestaties van jouw help(st)er bevestigen of betwisten
 • de jaarlijkse quota raadplegen

De app is gratis beschikbaar in de Apple Store (iOS) en op Google Play (Android). Voer jouw Sodexo login en paswoord in.  Meer info via het volgende filmpje:

 

Wie geniet een uitgebreid recht op dienstencheques?

De volgende gebruikers kunnen tot 2000 dienstencheques per jaar bestellen tegen 9,00 euro per cheque:

 • Eenoudergezinnen met één of meer kinderen ten laste;
 • Personen met een handicap met erkenning uitgereikt door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap);
 • Personen met een handicap die van de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid één van de volgende uitkeringen genieten: een inkomensvervangende tegemoetkoming, een integratietegemoetkoming of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Moederschapshulp

Zelfstandige mama's ontvangen bij de geboorte van hun kind 105 gratis dienstencheques.  De voorwaarden zijn dat zij daarvoor een aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds en na hun moederschapsverlof hun beroepsactiviteiten hervatten.  

Belastingvermindering voor personen met beperkt inkomen

Voor de gebruiker met een beperkt inkomen die daarop geen belastingen betalen, werd een fiscaal voordeel ingesteld in de vorm van een belastingskrediet.  De gebruiker genieten van een belastingvermindering van €2,70 voor de eerste 156 aangekochte dienstencheques per jaar en per persoon.  Op die manier genieten deze gebruiker hetzelfde prijsvoordeel voor dienstencheques als alle andere gebruikers van dienstencheques.

De aanvraag tot terugbetaling van het belastingkrediet gebeurt door indiening van een belastingsbrief, met toevoeging van een fiscaal attest. Dit attest wordt jaarlijks automatisch vóór 1 april door Sodexo opgestuurd naar iedere gebruiker.

Wie geen belastingsbrief ontvangt, kan er een aanvragen bij het lokale belastingkantoor. Voor bijkomende informatie kan je de FOD Financiën contacteren op het nummer 02 572 57 57 (normaal tarief).

Welke taken mag mijn help(st)er uitvoeren?

Je kan dienstencheques gebruiken voor poets- en huishoudelijke hulp in jouw eigen woning.  De wetgever bepaalt welke activiteiten zijn toegelaten:

 • Schoonmaken (inclusief de ramen)
 • Wassen en strijken
 • Verstelwerk van strijkgoed
 • Bereiden van maaltijden
 • Boodschappen voor dagelijks gebruik

Daarentegen zijn klussen, herstellingen, tuinonderhoud, personenzorg en andere taken die buiten dit rijtje vallen, niet toegelaten.  Ook de schoonmaak van andere ruimtes dan de privéwoning valt buiten het kader van de dienstencheques, ook als deze ruimtes via een doorgang met uw woning zijn verbonden.

Voor de schoonmaak van praktijkruimtes en van andere lokalen buiten jouw woning helpen we je graag verder met onze zusterorganisatie cvba so Poetskracht

Officiële websites

Dienstencheques Vlaanderen

Dienstencheques Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Titres-Services Wallonie