Dienstencheques

Dienstencheques

De dienstencheque in een notendop

De dienstencheque is een betaalmiddel waarmee de overheid tussenkomt in de prijs die je betaalt voor poets- en huishoudhulp aan huis.  Zo ondersteunt de overheid gezinnen, maar creëert ze ook heel wat jobs.  Dankzij de dienstencheque staan bij IN-Z duizend poets- en huishoudhulpen voor jou klaar! 

Iedere meerderjarige persoon kan tot 500 dienstencheques per jaar kopen. Een huishouden bestaande uit twee personen mag bijvoorbeeld tot 1000 dienstencheques per jaar bestellen. Eén dienstencheque is goed voor één uur dienstverlening.

Vanaf april 2020 is de reële waarde van één dienstencheque voor inwoners van het Vlaams Gewest 23,36 euro, goed voor één uur poets- en huishoudhulp bij IN-Z. Maar door tussenkomst van de overheid betaal je als gebruiker veel minder.  De eerste 400 aangekochte cheques kosten je maar 9,00 euro.  De 100 volgende betaal je aan 10,00 euro.   

Bovendien zijn dienstencheques fiscaal voordelig. Voor de eerste 169 aangekochte cheques per persoon en per jaar geniet je van een belastingvermindering van 1,80 euro per dienstencheque. Daardoor kosten je dienstencheques nog maar 7,20 euro in plaats van 9,00 euro. 

Hoe bestel ik dienstencheques?

Dienstencheques kan je kopen bij Sodexo, het uitgiftebedrijf dat namens de overheid de cheques beheert. Inschrijven kan online, met of zonder eID. Om gebruik te kunnen maken van het dienstenchequesysteem, maak je eerst een account aan. Op dienstencheques.vlaanderen.be vind je meer uitleg. Als je dat wil, brengt vzw IN-Z de inschrijving voor jou in orde, zodat je extra administratie bespaard blijft. Na inschrijving ontvang je een persoonlijk gebruikersnummer, een login en paswoord. Het gebruikersnummer heb je bij elke bestelling nodig.  Met je login en paswoord krijg je toegang tot de beveiligde zone van Sodexo.

Zorg ervoor dat je

 • telkens minimaal 10 dienstencheques bestelt
 • je dienstencheques betaalt per overschrijving, aan 9,00 euro per bestelde cheque
 • je gebruikersnummer invult in het vak gestructureerde mededeling van de overschrijving

Elektronische dienstencheques zijn al 48 uur na betaling beschikbaar in uw elektronische portefeuille. Papieren cheques worden toegestuurd vanaf de derde dag na betaling.

Dienstencheques hebben een geldigheidsduur van 12 maanden. 

Van Sodexo verkrijg je niet alleen jouw dienstencheques, maar ook het jaarlijkse fiscale attest dat je bij jouw belastingaangifte kan voegen. 

Hoe betaal ik aan IN-Z?

Koos je voor elektronische dienstencheques, dan zal jouw poetshulp na elke dienst de gepresteerde uren doorgeven aan Sodexo.  Daarna kan je dat via jouw account bevestigen of betwisten.  

Koos je voor papieren dienstencheques, dan geef je na elke dienst het juiste aantal dienstencheques mee aan je poetshulp. Let wel, deze moeten door jou getekend zijn.

Hoe omschakelen van papieren naar elektronische dienstencheques?

Met jouw login en paswoord meld je je aan in uw beveiligde zone. In de rubriek persoonsgegevens kan je veranderen van betaalmiddel. Vink daar 'elektronisch' aan.  Vergeet daarna niet om IN-Z van deze wijziging op de hoogte te brengen. Anders kunnen wij jouw poetshulp niet vragen om de gepresteerde uren dienstverlening door te geven. 

De App van Sodexo

Met de mobiele app Dienstencheques Vlaanderen kan je als dienstenchequeklant van IN-Z zonder je computer te openen

 • je bestelgeschiedenis bekijken
 • een overzicht van de prestaties raadplegen
 • prestaties van jouw poetshulp bevestigen of betwisten
 • de jaarlijkse quota raadplegen

De app is gratis beschikbaar in de Apple Store (iOS) en op Google Play (Android). 

Wie geniet een uitgebreid recht op dienstencheques?

De volgende gebruikers kunnen tot 2000 dienstencheques per jaar bestellen tegen 9,00 euro per cheque:

 • Eenoudergezinnen met één of meer kinderen ten laste;
 • Personen met een handicap met erkenning uitgereikt door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap);
 • Personen met een handicap die van de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid één van de volgende uitkeringen genieten: een inkomensvervangende tegemoetkoming, een integratietegemoetkoming of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Moederschapshulp

Zelfstandige mama's ontvangen bij de geboorte van hun kind 105 gratis dienstencheques.  De voorwaarden zijn dat zij daarvoor een aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds en na hun moederschapsverlof hun beroepsactiviteiten hervatten.  

Belastingvermindering voor personen met beperkt inkomen

Voor gebruikers met een beperkt inkomen die daarop geen belastingen betalen, werd een fiscaal voordeel ingesteld in de vorm van een belastingkrediet. Op die manier genieten deze gebruikers hetzelfde prijsvoordeel voor dienstencheques als alle andere gebruikers van dienstencheques.

De aanvraag tot terugbetaling van het belastingkrediet gebeurt door indiening van een belastingbrief, met toevoeging van een fiscaal attest. Dit attest wordt jaarlijks automatisch vóór 1 april door Sodexo opgestuurd naar iedere gebruiker.

Wie geen belastingbrief ontvangt, kan er een aanvragen bij het lokale belastingkantoor. Voor bijkomende informatie kan je de FOD Financiën contacteren op het nummer 02 572 57 57 (normaal tarief).

Welke taken mag mijn poetshulp uitvoeren?

Je kan dienstencheques gebruiken voor poets- en huishoudelijke hulp in jouw eigen woning.  De wetgever bepaalt welke activiteiten zijn toegelaten:

 • Schoonmaken (inclusief de ramen)
 • Wassen en strijken
 • Verstelwerk van strijkgoed
 • Bereiden van maaltijden
 • Boodschappen voor dagelijks gebruik

Daarentegen zijn klussen, herstellingen, tuinonderhoud, personenzorg en andere taken die buiten dit rijtje vallen, niet toegelaten.  Ook de schoonmaak van andere ruimtes dan de privéwoning valt buiten het kader van de dienstencheques, ook als deze ruimtes via een doorgang met uw woning zijn verbonden.

Voor de schoonmaak van praktijkruimtes en van andere lokalen buiten jouw woning helpen we je graag verder met onze zusterorganisatie cvba so Poetskracht

Officiële websites

Dienstencheques Vlaanderen

Dienstencheques Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Titres-Services Wallonie