Over ons

Over ons

Missie

Als sociale onderneming zijn we grensverleggend in het creëren van sociale en duurzame tewerkstelling via lokale diensten aansluitend op maatschappelijke noden.

Wie zijn wij?

IN-Z werd opgericht in 1996 als eerste buurt- en nabijheidsdienst in Vlaanderen. Ons nieuwe, laagdrempelige hulpaanbod voor senioren counterde de werkloosheid en vulde tegelijk leemtes op in de thuiszorg. Tot op vandaag behoren seniorenoppas en huishoudelijke hulp aan huis tot de kernactiviteiten van onze organisatie. 

Doorheen de jaren verbreedde onze dienstenwaaier. Van een buurtdienst voor senioren zijn we inmiddels uitgegroeid tot een sociale dienstverlener met een aanbod voor jong en oud.  Deze uitbreiding in activiteiten ging gepaard met een sterke groei in tewerkstelling. Intussen telt IN-Z duizend driehonderd medewerkers met een contract voor onbepaalde duur.  

IN-Z is erkend als onderneming in de lokale diensteneconomie, als sociaal inschakelingsbedrijf en als dienstenchequeonderneming. 

Lees hier meer over onze geschiedenis.

Onze partners

IN-Z werkt onder meer samen met verschillende lokale besturen, met de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg van Familiehulp, OCMW Beringen en Zorg Leuven, met vzw Openluchtopvoeding in de Antwerpse Noorderkempen en met vzw Kind en Taal in Limburg.  

IN-Z is lid van de Koepel lokale diensteneconomie, van de werkgeversfederatie Sociare, van het Kenniscentrum Sociaal Europa en van de overkoepelende organisatie voor eerstelijnsgezondheidszorg Listel.

Bestuur en algemene vergadering

Vanoevelen Maurice (wnd. voorzitter), Van Passel Jan (secretaris), Bijnens Luc (bestuurder), Carnotensis Patrick (bestuurder), Reynaert Rudi (bestuurder), Verachtert Paul (bestuurder), Verbeek Roland (bestuurder), Huygen Johan, Maes Sylvain.

Het kompas voor de bestuurlijke werking wordt gevormd door de missie, de waarden en de ambities van IN-Z als sociale onderneming. Het behoort tot de opdracht van onze bestuurders om bij te dragen aan de realisatie daarvan.

IN-Z positioneert zich als autonome sociale onderneming. De raad van bestuur behaalt haar slagkracht uit een bundeling van de kennis, ervaring en netwerkbetrokkenheid van haar bestuurders. Dit resulteert in een samenstelling die expertise inbrengt vanuit sociaal ondernemerschap, hoger onderwijs, middenveld en sociale beleidsvoering.

Maatschappelijke betrokkenheid, aansluiting bij lokaal beleid en middenveld zitten daarmee verweven in het DNA van de bestuurlijke werking, maar vanuit het werkingsprincipe dat bestuurders worden betrokken vanuit hun individueel engagement, te onderscheiden van een vertegenwoordigingsprincipe. In de schoot van de raad van bestuur geldt een gedragscode waar bestuurders zich onthouden op elk domein waar belangenvermenging aan de orde kan zijn.

Daarmee ondersteunen zij te allen tijde de positie die IN-Z inneemt ten aanzien van sociale tewerkstelling, de keuze van IN-Z om sociaal te ondernemen in zorg en welzijn én het innovatie- en uitbreidingsbeleid van IN-Z in deze beide richtingen.

Het profiel van de bestuurders bij IN-Z gaat uit van hun gedrevenheid om te participeren aan de bijzondere rol die IN-Z in de samenleving inneemt. Het bestuurdersengagement bij IN-Z is gestoeld op gedrevenheid vanuit een vrijwillig engagement waarbij vergoedingen aan bestuurders beperkt blijven tot verplaatsingskosten voor deelname aan de vergaderingen.

De bestuurlijke werking van IN-Z kadert daarmee ook in de ruimere keuzes van IN-Z voor een participatieve cultuur en voor de lokale verankering van IN-Z als sociale onderneming.

Onze steunverleners

Downloads