Over ons

Over ons

Wie zijn wij?

In 1996, iets meer dan twintig jaar geleden, zag IN-Z het daglicht met een nieuw en laagdrempelig hulpaanbod voor senioren. We creëerden daarmee nieuwe sociale tewerkstelling én vulden daarmee tegelijk leemtes op in de thuiszorg. Tot op vandaag behoren seniorenoppas en huishoudelijke hulp aan huis tot de kernactiviteiten van onze organisatie.  

De formule van IN-Z was en is even succesvol als eenvoudig: we werken van mens tot mens, zowel in tewerkstelling als in dienstverlening. Werknemers en klanten benaderen we op maat en we stellen ons daar heel flexibel in op.

Intussen hebben wij onze werking wel sterk verbreed. In onze tijdslijn vindt u stap voor stap terug hoe onze buurtdienst voor senioren nieuwe doelgroepen en nieuwe activiteiten op had pad vond. Zo vinden vonden ook de jongere gezinnen de weg naar ons aanbod, sinds de komst van de dienstencheque.  En namen wij nieuwe uitdagingen op in domeinen als kind & vrije tijd, horeca & sociaal toerisme en groen & logistiek.

Steeds meer klanten en gebruikers, overheden en opdrachtgevers vinden de weg naar IN-Z. Wat zich uiteraard ook vertaalt in toenemende tewerkstelling. Vandaag telt IN-Z duizend driehonderd medewerkers met een contract voor onbepaalde duur.  

De Vlaamse overheid erkent IN-Z als onderneming in de lokale diensteneconomie en als dienstenchequeonderneming. 

Missie

Als sociale onderneming zijn we grensverleggend in het creëren van sociale en duurzame tewerkstelling via lokale diensten aansluitend op maatschappelijke noden.

Partners

IN-Z werkt onder meer samen met verschillende lokale besturen, met de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg van Familiehulp, OCMW Beringen en Zorg Leuven, met vzw Openluchtopvoeding in de Antwerpse Noorderkempen en met vzw Kind en Taal in Limburg.  

IN-Z is lid van de Koepel lokale diensteneconomie, van de werkgeversfederatie Sociare, van het Kenniscentrum Sociaal Europa en van de overkoepelende organisatie voor eerstelijnsgezondheidszorg Listel.

Bestuur en algemene vergadering

Vanoevelen Maurice (wnd. voorzitter), Van Passel Jan (secretaris), Bijnens Luc (bestuurder), Carnotensis Patrick (bestuurder), Reynaert Rudi (bestuurder), Verachtert Paul (bestuurder), Verbeek Roland (bestuurder), Huygen Johan, Maes Sylvain.

Het kompas voor de bestuurlijke werking van IN-Z wordt gevormd door de missie, de waarden en de ambities van IN-Z als sociale onderneming.

Steunverleners

Downloads